18:29:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
ISR, Immune System Regulation, är ett svenskt läkemedels- och forskningsbolag verksamma inom området för behandling utav HIV och andra virusinfektioner. Huvudområdet ligger inom HIV behandling där bolaget ämnar förbättra befintlig medicin på marknaden men även sträva efter nya läkemedelskandidater på sikt, främst då bromsmedicinen idag för HIV har tydliga biverkningar och höga kostnader. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-28 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2020-04-27 Årsstämma 2019
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-10 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2019-05-09 Årsstämma 2018
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-24 Ordinarie utdelning ISR 0.00 SEK
2018-05-23 Årsstämma 2017
2018-02-14 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-15 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-16 Kvartalsrapport 2017-Q1
2019-05-15 18:43:00

Styrelsen i ISR AB beslutade den 15 maj att starta planeringen av en studie på HIV-patienter som har utvecklat resistens mot bromsmedicin (ART). Förhoppningen är att bolagets läkemedelskandidat ISR048 kan bli lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin.

Redan när HIV-patienter inleder behandling med bromsmediciner är 1 av 10 resistenta och en så hög andel som 5 av 10 barn som är nydiagnostiserade med HIV uppvisar resistens (WHO 2018 Progress report).

"Läget är mycket allvarligt. Med utgångspunkt från vår tidigare studie, som visade att HIV-virus kan tryckas ned med immunstimulerade behandling med vår läkemedelskandidat ISR048, har vi stora förhoppningar att ISR 048 kan bli en viktig, och möjligen enda, lösningen för patienter som inte svarar på bromsmedicin", kommenterar Ola Winqvist, VD på ISR AB.

ISR planerar därför att påbörja en öppen studie på 15 patienter med ART-resistens. Studien ska undersöka ISR048:s immunostimulerande egenskaper och om de kan hjälpa till med att få bukt med resistens mot bromsmedicin. Studien beräknas starta under fjärde kvartalet i år och ska pågå under sex månader. Den kommer att äga rum i Berlin under ledning av prövaren som genomförde bolagets första studie i Sydafrika.

Denna information är sådan information som ISR Immune System Regulation Holding AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 15 maj 2019 kl 18.43 CET.