03:52:02 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2021-10-22 09:00:00

STOCKHOLM, Sverige - Nepa, ett ledande analysföretag som erbjuder lösningar för att lyfta varumärke och försäljning genom ökad marknadseffektivitet, har fått en valberedning utsedd för företaget. Nepas fyra största aktieägare per den 30 september 2021 har i samråd med styrelsens ordförande Katarina Bonde utsett följande representanter att ingå i valberedningen:

- Ulrich Boyer, eget innehav

- Marcus Wahlberg, utsedd av Elementa

- Ulrik Grönvall, utsedd av Swedbank Robur

- Niclas Öhman, utsedd av P-O Westerlund, eget innehav samt bolag  

Katarina Bonde har utsetts till valberedningens ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt förslag på arvode till styrelseledamöterna liksom arvodering av revisorer. Aktieägare i Nepa AB är välkomna att inkomma med förslag till valberedningens ordförande per e-post katarina.bonde@nepa.comeller per post till: Nepa AB, Valberedningen, Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Katarina Bonde

katarina.bonde@nepa.com

Om Nepa

Med huvudkontor i Stockholm, med kontor i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, USA och Indien, hjälper vi några av världens mest ansedda varumärken i mer än 50 länder att optimera kundupplevelseinvesteringar och få mer effekt på deras marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI:s Gasellpris sex gånger sedan 2011 för sin snabba organiska tillväxt. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016.

Erik Penser Bank (tel: +46 8-463 83 00, e-mail: certifiedadviser@penser.se)är Nepas Certified Adviser.