02:53:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-03-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-17 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-18 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-12 Ordinarie utdelning NEPA 0.56 SEK
2023-06-09 Årsstämma 2023
2023-05-16 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-03-17 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-18 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-19 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning NEPA 1.23 SEK
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-03-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-21 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-22 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2020-05-20 Årsstämma 2020
2020-05-20 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-21 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-31 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2019-05-29 Årsstämma 2019
2019-05-21 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-22 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2018-05-31 Årsstämma 2018
2018-05-24 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-01 Ordinarie utdelning NEPA 0.00 SEK
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-31 Årsstämma 2017
2017-03-31 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-30 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorTjänster
IndustriAllmänna tjänster
Nepa är ett konsultbolag. Bolaget är specialiserade inom onlinebaserad varumärkesuppföljning. Produkterna används av små- och medelstora företagskunder som använder bolagets data för att analysera kundbeteenden som har påverkan på företagets finansiella ställning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden, med huvudkontoret i Stockholm.
2021-08-24 08:00:00

STOCKHOLM, Sverige - Nepas VD P-O Westerlund har efter tolv år på bolaget begärt att få lämna posten som VD. Styrelseordförande Ulrich Boyer tar över VD-posten fram till det att en ersättare har tillträtt. Förändringen träder i kraft med omedelbar verkan och sökandet efter en ny VD kommer att påbörjas omgående.

Ulrich Boyer är en av bolagets grundare och har varit styrelseordförande för bolaget i över tio år. Han är också bolagets största aktieägare. Ulrich har operativ erfarenhet som VD från andra framgångsrika bolag, där han för det mesta också har varit en av grundarna.

"Det har varit ett mycket svårt beslut att ta. Jag har varit med om att bygga upp verksamheten från ett tidigt skede, expanderat internationellt samt börsintroducerat bolaget, vilket har varit en fantastiskt spännande och utvecklande resa. Jag är nöjd med hur jag och mina fantastiska medarbetare under de senaste dryga 1,5 åren lyckats vända utvecklingen från en rörelseförlust om 23 Mkr till ett rörelseresultat om nära 30 Mkr på rullande tolv månader. Vi har dessutom lagt fast bolagets långsiktiga strategi", säger den avgående VD:n P-O Westerlund.

"Jag konstaterar att jag uppnått de mål jag föresatte mig när jag tillträde som VD då Nepa i dag uppvisar stabil lönsamhet, starka kassaflöden samt en positiv trend för de återkommande intäkterna som andel av totala intäkter. Jag är stolt över vad vi åstadkommit men det har också varit enormt slitsamt varför jag beslutat att ta en paus", säger P-O Westerlund.

P-O Westerlund har accepterat att kvarstå som ledamot i Nepas styrelse. Han är en av bolagets större aktieägare och kommer även att stå till VD:s förfogande till det att en permanent VD tillträtt.

"P-O har haft en helt avgörande roll för att bygga upp det här bolaget till vad det är i dag, inte minst vad gäller att vända utvecklingen under de senaste åren. Han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig och även om jag djupt beklagar hans beslut så respekterar jag det. Jag är också mycket glad över att han valt att kvarstå som styrelseledamot", säger Ulrich Boyer, styrelseordförande och tillträdande VD.

Katarina Bonde tar tillfälligt över som styrelseordförande. Katarina har haft ledande positioner samt varit styrelseledamot i en rad internationella företag inom mjukvara, teknik och marknadsföring.

Den strategi som bolagets styrelse antog tidigare i år ligger fast.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 

Ulrich Boyer, Styrelseordförande, tillträdande VD

070 - 822 66 18

 

P-O Westerlund, avgående VD

p-o.westerlund@nepa.com

070 - 640 48 24

 

Denna information är sådan information som Nepa AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 augusti 2021 kl. 08.00 CET.