14:47:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-05-20 11:00:00

Följande är nyheter från företaget, med anledning av de frågor som inkommit gällande både potentialen och perspektivet i relation till Pressmeddelandet 18 Maj, 2022,

Spermiebanker ett nytt kundsegment: Seattle Sperm Bank's användande av JUNO-Checked Systemet för forskningsändamål är en betydande milstolpe för Spermosens och öppnar vägen för försäljning till ett 100-tal spermiebanker runt om i världen. Spermiebankerna kommer få ett nytt instrument för att kunna erbjuda bästa möjliga spermiedonationer till sina kunder vilket beräknas medföra höjda intäkter och ökad försäljningsvolym. Kundsegmentet spermiebanker adderas till den befintliga affärsmodellen, för Spermosens och ökar därmed marknaden för JUNO-Checked Systemet ytterligare. Den tidigarelagda lanseringen i USA möjliggörs genom påbörjandet av försäljning av JUNO-Checked Systemet för forskningsändamål, parallellt med den pågående CE-märkningsprocessen i Europa

Försäljning till IVF klinikerna: Spermosens kommer erbjuda IVF kliniker och laboratorier JUNO-Checked System för forskningsändamål som ett första viktigt steg mot full kommersialisering. JUNO-Checked Systemet för forskningsändamål möjliggör för kliniker och associerade forskningslabb att använda systemet med självvalidering vilket är en vanlig praxis på både IVF-kliniker och labb och en naturlig del av den kliniska vardagen. Införandet medför ett förbättrat arbetsflöde med förväntat bättre val av individuellt korrekt IVF behandling, ledande till ett ökat antal fertiliseringar vid genomförande av IVF behandlingar.

Marknadslanseringen på gång: Spermosens planerar marknadsintroduktion med påbörjande av försäljning i Norden och USA. I ett första steg för forskningsändamål till IVF kliniker, laboratorier och spermiebanker under 2022 som ett naturligt steg inför en full kommersiell lansering på Spermosens målmarknader. Detta kommer innebära ett mycket viktigt steg mot etablering av Spermosens genombrottsteknologi på världsmarknaden med en försäljningspotential på mer än €600 miljoner/ år till IVF kliniker, laboratorier och spermiebanker enbart för Spermosens första produkt.

Stort mål i sikte: Bolagets mål är att erbjuda produktlösningar som underlättar för IVF kliniker, laboratorier och spermiebanker i deras ambition att göra verklig skillnad för de mer än 48 miljoner par som är påverkade av infertilitet runt om i världen ledande till fler lyckade fertiliseringar och fler barn födda ur IVF behandlingar och en förbättrad livskvalitet för de miljontals påverkade av infertilitet. Vi tar nu de första stegen mot kommersialisering av vår teknologi och därmed närmar vi oss en realisering av vår stora potential.

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.