15:17:44 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-28 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamt inom medicinteknik. Bolaget är specialiserat inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-05-30 20:00:00

Spermosens AB delårsrapport för perioden januari - mars 2024, finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida samt bifogad i detta pressmeddelande.

Spermosens stärker fokuset på produktutveckling och värdeskapande.

1 januari - 31 mars 2024

Väsentliga händelser under det första kvartalet
  • Spermosens erhöll patentgodkännande i Australien
  • Styrelsen beslutade om en företrädesemission av units om 28,8 MSEK
  • Spermosens anställer Dr. Maria Liljander som CSO
Väsentliga händelser efter kvartalets slut
  • Spermosens erhåller patentgodkännande i Singapore
  • Företrädesemission genomfördes under april månad och tillförde bolaget 24,2 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till cirka 6,9 MSEK.
  • Spermosens utser Tore Duvold till ny CEO

Finansiell Information

[image]

VD har ordet

Fertilitetsbehandling har blivit utbredd men är tyvärr inte alltid så framgångsrik som vi önskar. En stor del av problemet är relaterat till otillräcklig spermiekvalitet som är dåligt förstådd och som inte har fått den uppmärksamhet som krävs. Dessutom är IVF-behandlingar kostsamma och innebär en enorm fysisk och psykologisk börda för de par som lider av problem att skapa sin egen familj.

Nyligen tog jag över ansvaret som VD för Spermosens och jag är entusiastisk över att hjälpa till att föra denna unika teknologi så effektivt som möjligt framåt så att vi hjälper människor som desperat försöker få barn. Jag tror starkt på att Spermosens lösningar har en stor potential att bli ett viktigt diagnostiskt verktyg som hjälper människor att få barn med en bättre och mer personlig behandling. Det kommer att krävas betydande ansträngningar och engagemang från vårt team för att uppnå våra mål att förbättra fertilitetsbehandlingen.

Som ny VD har jag tagit tillfället i akt att grundligt granska resultaten från år av forskning och utveckling. Det är också rätt tillfälle för mig och teamet att analysera utvecklingsplanerna så att vi kan demonstrera fördelarna med våra lösningar i en klinisk miljö, vilket är en förutsättning i lanseringen av den första generationen av produkten. Det är ingen hemlighet att vi behöver ett starkt fokus på effektivitet i vår utveckling med hänsyn till kostnader och värdeskapande. När vi har avslutat vår analys, kommer jag att meddela uppdateringar av våra planer och milstolpar.

  

Jag är mycket tacksam för de många aktieägare som tålmodigt tror på Spermosens trots de senaste årens turbulens på kapitalmarknaden, speciellt för bioteknikföretag med banbrytande teknologi. Tack till alla som har tecknat i den senaste rättighetsutsläppet som ger kapital för att driva dessa viktiga lösningar mot marknaden. Det är min uppriktiga önskan som VD för Spermosens att långsiktigt öka aktieägarnas värde genom att göra Spermosens produkter attraktiva på en stor och konstant växande marknad för fertilitetsbehandling.

[A person in a suit]

[A close-up of a signature

Description automatically generated]

Tore Duvold, VD Lund, maj 2024

Frågor kring rapporten besvaras av:

Tore Duvold, VD

info@spermosens.com

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-30 20:00 CET.