06:28:03 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2021-06-30 16:44:27

Spermosens AB ('Spermosens') meddelar idag att bolaget har beviljats ytterligare bidrag från Vinnova. Denna gång för Vinnovas utlysning "Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2021".

Efter projektredovisning samt utvärdering av Vinnova, har beslut idag meddelats att Spermosens har beviljats 200 000 kronor i bidrag som stöd för den kliniska valideringen avseende bolagets första produkt JUNO-Checked. Bidraget betalas ut i två omgångar under projektets löptid, med start i juli 2021. Inför den första utbetalningen måste Spermosens bekräfta åtagande att genomföra projektet "Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag 2021" enligt beslutet och att projektet är startklart.

"Spermosens som under våren noterades på Spotlight Stock Market, har som målsättning att väsentligt förbättra möjligheterna för par som genomgår IVF-behandlingar. Bolagets första produkt JUNO-Checked, skall genomgå en klinisk validering, och bidraget från Vinnova delfinansierar därmed extra kompetensförstärkning i samband med valideringen. Vi är ännu en gång mycket tacksamma för detta stöd av Vinnova. JUNO-Checked är planerad att vara färdigutvecklad 2021, för att därefter kunna marknadslanseras under 2022, säger John Lempert, VD för Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91
info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens, som grundades 2018, utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Den patentansökta teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i äggceller. Spermosens första produkt, JUNO-Checked, består av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser bindningskapaciteten till äggcellen vilket möjliggör ett individualiserat val av lämplig fertilitetsbehandling baserat på den uppmätta bindningskapaciteten.