18:29:06 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2024-04-19 15:30:00

Spermosens AB meddelar att det singaporianska patentverket (Singapore Patent Office), har godkänt patent 11202100358V. Spermosens erhåller därmed skydd i Singapore för sin medicintekniska produkt inklusive biosensorn, och dess användning för selektion av spermier lämpliga för In Vitro Fertilisering (IVF-behandling). Patentet ger möjlighet till exklusivitet på den singaporianska marknaden till den 23 augusti 2039.

Spermosens har sedan tidigare erhållit godkännande för sitt patent på nyckelmarknader i Europa, samt i USA, Japan, Syd Korea, Hong Kong, Australien och Syd Afrika.

I Singapore finns tre offentliga och åtta privata kliniker[i]. I januari 2020 lanserade Singapores regering inom ramen för sitt system för assisterad reproduktionsteknik (ART) nya subventioner som skulle täcka 75 % av kostnaderna för assisterade konceptuella ingrepp (ACP), t.ex. in vitro-befruktning för par på offentliga sjukhus[ii].

Spermosens har ett globalt kommersialiseringsfokus och omfattande patentskydd[iii]. Den globala marknaden för IVF uppskattas vara värd ca 25 MdUSD år 2023 och den årliga tillväxttakten estimeras till ca 6% fram till år 2030[iv]. Försäljningspotentialen för JUNO-Checked estimeras av Bolaget till cirka 600 MUSD, baserat på 3 miljoner årliga IVF-behandlingar och ett antaget genomsnittligt pris om 200 USD per kassett. Bolagets marknad inom assisterad reproduktionsteknologi (ART) utgörs främst av världens IVF-kliniker, vilka tillsammans genomför fler än 3 miljoner IVF-behandlingar årligen.

"Spermosens patentskydd sträcker sig fram till 2039 och omfattar idag flertalet nyckelmarknader. Ett starkt patentskydd ger Spermosens goda kommersiella förutsättningar.", säger Ulrik Nilsson, VD för Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0) 72 888 28 11

Spermosens AB

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, sewww.spermosens.com.

[i] https://ilovechildren.sg/be-informed/article/5-things-know-about-ivf-treatments-singapore

[ii] https://www.knowledge-sourcing.com/report/singapore-ivf-treatment-market

[iii] https://spermosens.com/technology/ip-status/

[iv] https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/in-vitro-fertilization-market