00:46:12 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-10-10 09:45:54

Spermosens AB meddelar att det amerikanska patentverket, United States Patent and Trademark Office (USPTO), har godkänt patentet US 11,782,052.  Spermosens erhåller därmed skydd i USA för sin medicintekniska produkt inklusive biosensorn, och dess användning för selektion av spermier lämpliga för In Vitro Fertilisering (IVF-behandling). Patentet ger möjlighet till exklusivitet på den amerikanska marknaden till den 23 augusti 2039.

Den amerikanska marknaden är en av världens tre största marknader för IVF. Baserat på Centers for Disease Control and Preventions 2020 Fertility Clinic Success Rates Report, gjordes det 326 468 ART-cykler vid 449 rapporterande kliniker i USA under 2020[i]. Marknadsstorleken för provrörsbefruktning (IVF) i USA värderades till 4,9 miljarder USD år 2020 och förväntas nå 5,6 Miljarder USD år 2027[ii].

" I och med USPTO:s godkännande får Spermosens även patentskydd på den kommersiellt mycket viktiga amerikanska marknaden.", säger Ulrik Nilsson, VD för Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0) 72 888 28 11

Spermosens AB

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, sewww.spermosens.com.

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande [Datum och tid infogas automatiskt]..

[i] https://www.cdc.gov/art/artdata/index.html

[ii] https://www.alliedmarketresearch.com/US-IVF-services-market#:~:text=The%20U.S.%20IVF%20services%20market%20was%20valued%20at,a%20special%20laboratory%20to%20create%20an%20embryo%20%28s%29.

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-10-10 09:46 CET.