01:47:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 X-dag ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2023-09-20 07:58:43

Spermosens JUNO-Checked kassett Gen 1 (RUO) baserad på patenterad teknologi färdigställd.

Framgångsrikt utvecklingsarbete och klinisk forskning på Spermosens, inklusive samarbetet med RMC, har lett till stora förbättringar av biosensorns prestanda och mätmetoden. Våra resultat validerar kärnteknologin och bekräftar funktionen hos JUNO-Checked-kassetten som används i kombination med ett CE-märkt instrument för JUNO-Checked System. Spermosens har patentskydd för sin medicinska utrustning inklusive biosensorn och dess användning för spermieurval. Utvecklingen av JUNO-Checked System för diagnostiskt bruk fortsätter i enlighet med Spermosens planering.

"Denna för första gången någonsin utvecklade biosensorn som möter ett växande marknadsgap möjliggjordes genom de dedikerade och gemensamma insatserna från Spermosens, RMC Malmö och FlexMedical Solutions Ltd." säger Dr. Jae Y. Shin, CTO Spermosens

"Vi är oerhört stolta över de framsteg vi gör och med färdigställandet av Gen 1-kassetten tar vi nu nästa steg mot kommersialisering.", säger Ulrik Nilsson, VD för Spermosens.

RMC Malmö är en av de tre största offentliga IVF-klinikerna i Sverige; under Region Skånes regi och utför årligen drygt 2000[i] embryoåterföringar.

För mer information vänligen kontakta:

Ulrik Nilsson, VD

+46 (0) 72 888 28 11

Spermosens AB

Spermosens mål är att förbättra manlig fertilitetsdiagnostik och behandling genom introduktion av banbrytande produkter. Spermosens första patenterade produkt JUNO-Checked mäter bindningsförmågan mellan spermie och äggcell, vilket är en förutsättning för naturlig befruktning. Resultaten bedöms kunna hjälpa läkare att välja lämplig behandlingsmetod, vilket bidrar till fler lyckade IVF-behandlingar, minskat lidande och ökad livskvalitet. WHO uppskattar att mer än 48 miljoner par är drabbade av infertilitet, varav hälften helt eller delvis orsakas av en manlig faktor. Bolagets aktier är noterade på Spotlight Stock Market. Aktierna har ISIN-kod SE0015346424 och handlas under kortnamnet SPERM. För mer information, sewww.spermosens.com.

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-09-20 07:58 CET.