00:45:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-05-18 20:27:18

Spermosens har uppnått en viktig milstolpe: den första avsiktsförklaringen (LOI - Letter of intent) om försäljning av bolagets system för forskningsbruk har tecknats med Seattle Sperm Bank, en ledande aktör i USA. Försäljningsvärdet av avsiktsförklaringen beräknas till cirka 900 KSEK och leveranserna beräknas inledas under fjärde kvartalet i år.

Seattle Sperm Bank är en av världens största spermiebanker, med ett fokus på att erbjuda spermiedonationer av högsta kvalitet, och att hjälpa familjer globalt. Seattle Sperm Bank använder industriledande diagnostik, och har alltid varit pionjärer på vägen mot förbättrad testning och förbättrade laboratorieprocesser.

"Som en del av vårt engagemang för kvalitet och förbättring är Seattle Sperm Bank glada över att använda Spermosens JUNO-Checked® System på alla 5 laboratorieplatser i USA och Europa.

Detta initiativ är ett bevis på vårt engagemang för kvalitet och förbättring, och kommer vägleda våra ansträngningar att identifiera och validera spermiedonatorer av högsta kvalitet", säger Fredrik Andreasson, CEO på Seattle Sperm Bank.

"Vi är nöjda över att teckna ett LOI med en ledande aktör på den amerikanska marknaden. Försäljning för forskningsbruk ser vi som ett mycket viktigt första steg inför en bred marknadsetablering. Försäljningsvärdet av den initiala avsiktsförklaringen beräknas till cirka 900 KSEK. Att vi dessutom når den amerikanska marknaden betydligt tidigare än beräknat är naturligtvis oerhört positivt", säger John Lempert, CEO på Spermosens.

För mer information vänligen kontakta:

John Lempert, VD

+46 (0)76-311 40 91

info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com

Spermosens grundades 2018 och utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av det s k JUNO-proteinet, i mänskliga äggceller 2018. Spermosens första patentansökta produkt består huvudsakligen av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser om de kan binda till äggcellen via JUNO-proteinet.

Denna information är sådan som Spermosens är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-18 20:27 CET.