07:07:42 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.

Kalender

2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-08 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020
2021-07-07 08:00:00

Spermosens AB (`Spermosens') meddelar idag att företaget förstärker organisationen och utser strategiska ledande forsknings- och kliniska experter i ett Advisory Board.

För att säkerställa den kontinuerliga tillströmningen av klinisk och vetenskaplig information till Spermosens, är bolaget nu glada över att kunna presentera sin nyutnämnda Advisory Board. Den rådgivande nämnden består av lednings- och vetenskapliga experter inom IVF-området. Tillsammans kommer de att bidra med relevanta vetenskapliga och kliniska aspekter till bolaget och syftar till att minska bryggan mellan bolaget och produktens slutanvändare, genom att bättre förstå vetenskapliga framsteg samt marknaden.

Följande personer kommer ingå i Advisory Board:

*Aleksander Giwercman, Prof, MD, från Lunds universitet och Reproductive Medicine Center i Malmö, är klinisk forskningsspecialist inom manlig reproduktionsfunktion. Hans forskning fokuserar på manlig fertilitet, skador på spermiers DNA och om reproduktiva aspekter av cancer och cancerbehandling hos unga män.

*Trine B. Haugen, Prof, från Oslo Metropolitan University, är specialist inom biomedicin för manlig reproduktion och för närvarande involverad i spermaanalysprojekt och epidemiologiska studier av manlig infertilitet. Hon är också medredaktör för WHO: s laboratoriehandbok för undersökning och bearbetning av mänskliga sperma (femte upplagan).

*Emir Henic, docent, från Lunds universitet, är specialist på reproduktiv medicin och kliniker vid Reproductive Medicine Center i Malmö, Sveriges största IVF-klinik.

*Claus Yding Andersen, Prof, MSc, DMSc, från Köpenhamns universitet, är specialist på reproduktionsfunktion för män/kvinnor och chef för laboratoriet över reproduktiv biologi. Han är en ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embrology) certifierad senior klinisk embryolog, som spelade en viktig roll vid implementeringen av in vitro-fertiliseringsbehandlingar i Danmark.

"Jag är mycket glad över att välkomna våra expertrådgivare inom IVF till Spermosens Advisory Board. Aleksander, Trine, Emir and Claus kommer att bidra med sin kombinerade kompetens, expertis och erfarenhet inom flera områden. Jag ser fram emot vårt kommande samarbete för att skapa bästa möjliga värde för bolagets strategiska inriktning och kunskapsflöde och för att ytterligare stödja produktutvecklingen samt olika intressegrupper. Jag räknar med ett värdefullt bidrag som direkt kommer gynna patienterna, IVF-området och Spermosens investerare", säger John Lempert, VD för Spermosens.

För ytterligare information, kontakta vänligen:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91
info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)
www.spermosens.com
Spermosens, som grundades 2018, utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet, för att individualisera och anpassa In Vitro Fertiliserings-behandlingar. Den patentansökta teknologin grundar sig på två oberoende forskargruppers upptäckt av JUNO-proteinet i äggceller. Spermosens första produkt, JUNO-Checked, består av två komponenter; ett mätinstrument med tillhörande programvara, samt engångschip. Mätinstrumentet analyserar spermierna som applicerats på chipen och utläser bindningskapaciteten till äggcellen vilket möjliggör ett individualiserat val av lämplig fertilitetsbehandling baserat på den uppmätta bindningskapaciteten.