15:14:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-10-15 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-12 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-30 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2024-05-10 Årsstämma 2024
2024-03-25 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-10-13 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-14 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-15 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2023-05-12 Årsstämma 2023
2023-04-19 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-12-19 Extra Bolagsstämma 2022
2022-10-14 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-13 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2022-05-12 Årsstämma 2022
2022-04-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-11 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-14 Ordinarie utdelning SPERM 0.00 SEK
2021-05-12 Årsstämma 2021
2021-05-04 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-12 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Spermosens är verksamma inom medicinteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av medicintekniska produkter. Produktportföljen är bred och inkluderar produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar. Forskning och utveckling bedrivs via egen teknologisk plattform som analyserar spermiekvalitén som vidare används för medicinskt underlag och potentiell befruktning. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden.
2022-03-29 08:00:00

Spermosens växer och flyttar till nya större lokaler i The Spark på Medicon Village, Lund. Samtidigt pågår rekrytering för att förstärka både forsknings- & utvecklingsavdelningen och kvalitetsavdelningen i syfte att påskynda arbetet med kommersialiseringen av bolagets första system: JUNO-Checked som undersöker kvaliteten på manlig sperma.

"Vårt mål är att kunna genomföra försäljning till IVF-kliniker och spermielabb för forskningsanvändning före utgången av 2022. I nuläget ser vi inget som hotar planen, även om omvärldsfaktorer bidrar till ökad osäkerhet. För att påskynda arbetet förstärker vi nu vår organisation för att ha kapacitet att hantera flera myndighetsprocesser samtidigt som vi fokuserar på våra första kunder", säger John Lempert, VD för Spermosens.

Spermosens produkter räknas som medicinsktekniska och diagnostiska produkter. Parallellt med processer för att erhålla CE-märkning enligt Europaparlamentets och rådets föreskrifter avser bolaget även att sälja produkter för forskningsbruk till IVF-kliniker och laboratorier.

"Vi har en marknad som i huvudsak består av fler än 5 000 IVF-kliniker och labb runt om i världen. Intresset för vår teknik är stort, vilket ger goda förutsättningar att inleda arbetet med olika marknadsinsatser innan instrumentet är slutligt godkänt", avslutar John Lempert, VD för Spermosens.

Spermosens teknik leder till ett förbättrat beslutsunderlag för IVF-klinikerna vid val av behandling och därmed förbättrad övergripande behandlingsframgång, vilket beräknas leda till att antalet behandlingscykler som par behöver genomgå också minskar.

För mer information vänligen kontakta:

För mer information vänligen kontakta:
John Lempert, VD
+46 (0)76-311 40 91
info@spermosens.com

Spermosens AB (publ)

www.spermosens.com