10:47:58 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Grønlandsbanken är en grönländsk bank som erbjuder finansiella tjänster. Banken tillhandahåller huvudsakligen traditionella tjänster för lånefinansiering, kapitalförvaltning och försäkringsfrågor, både inriktade mot privat- och företagskunder. En stor del av tjänsterna erbjuds digitalt. Bolaget grundades 1967 och har sitt huvudkontor på grönländska Nuuk.

Kalender

2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-03-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning GRLA 25.00 DKK
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-03-01 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Ordinarie utdelning GRLA 0.00 DKK
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Ordinarie utdelning GRLA 30.00 DKK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2018-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning GRLA 30.00 DKK
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-29 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-31 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-03-22 Ordinarie utdelning
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-11 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-25 Ordinarie utdelning
2010-03-24 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-26 Ordinarie utdelning
2009-03-25 Årsstämma 2009
2009-02-11 Bokslutskommuniké 2008
2008-10-29 Kvartalsrapport 2008-Q3
2008-08-13 Kvartalsrapport 2008-Q2
2008-04-30 Kvartalsrapport 2008-Q1
2008-04-03 Ordinarie utdelning
2008-04-02 Årsstämma 2008
2008-02-13 Bokslutskommuniké 2007
2007-11-01 Kvartalsrapport 2007-Q3
2007-08-15 Kvartalsrapport 2007-Q2
2007-05-02 Kvartalsrapport 2007-Q1
2007-03-29 Ordinarie utdelning
2007-03-28 Årsstämma 2007
2007-02-14 Bokslutskommuniké 2006
2006-11-01 Kvartalsrapport 2006-Q3
2006-08-09 Kvartalsrapport 2006-Q2
2006-05-02 Kvartalsrapport 2006-Q1
2006-03-30 Ordinarie utdelning
2006-03-29 Årsstämma 2006
2006-02-11 Bokslutskommuniké 2005
2005-11-02 Kvartalsrapport 2005-Q3
2005-08-12 Kvartalsrapport 2005-Q2
2005-04-27 Kvartalsrapport 2005-Q1
2005-04-07 Ordinarie utdelning
2005-04-06 Årsstämma 2005
2005-02-16 Bokslutskommuniké 2004
2004-10-26 Kvartalsrapport 2004-Q3
2004-08-11 Kvartalsrapport 2004-Q2
2004-04-27 Kvartalsrapport 2004-Q1
2004-04-01 Ordinarie utdelning
2004-03-31 Årsstämma 2004
2004-02-17 Bokslutskommuniké 2003
2003-10-17 Kvartalsrapport 2003-Q3
2003-08-19 Kvartalsrapport 2003-Q2
2003-04-22 Kvartalsrapport 2003-Q1
2003-04-09 Ordinarie utdelning
2003-04-08 Årsstämma 2003
2003-02-25 Bokslutskommuniké 2002
2021-03-24 21:48:11

Til Nasdaq OMX Copenhagen
24. marts 2021
Selskabsmeddelelse nr. 06/2021

Forløb af ordinær generalforsamling i GrønlandsBANKEN

GrønlandsBANKEN har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne og tidligere offentliggjort indkaldelse.

Generalforsamlingen var repræsenteret med 652.980 stemmer, heraf var 574.800 stemmer givet som fuldmagt til bestyrelsen, mens der var givet 64.035 stemmer som instruktionsfuldmagt og 96 stemmer som brevstemme.

  1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesformand Gunnar í Liða aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
Formandens beretning kan ses på bankens hjemmeside www.banken.gl  Generalforsamlingens protokollat vil senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse ligeledes blive lagt på bankens hjemmeside.

  1. Godkendelse af årsrapporten for 2020, meddelelse om decharge for bestyrelse og direktion, godkendelse af bestyrelsens vederlag, anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Årsrapporten for 2020, der udviser et overskud på tkr. 96.227, egenkapital på tkr. 1.176.917 og en balance på tkr. 7.438.325, blev godkendt  således som den var fremlagt. Der blev meddelt decharge til bestyrelse og direktion.
Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab blev godkendt, herunder bestyrelsens indstilling om udbetaling af 25 kr. i udbytte pr. aktie.
Bestyrelsen forslag om ændring af vederlag for næstformandens deltagelse i risikoudvalget og revisionsudvalget blev ligeledes godkendt.

  1. Forslag til vedtægtsændringer: Bemyndigelse i §6 til at afholde en elektronisk generalforsamling helt eller delvist

Bestyrelsens forslag til ændringer i bankens vedtægter blev godkendt.

  1. Forslag fra bestyrelsen til vederlagspolitik: Udvidet vederlagspolitik til godkendelse

Bestyrelsens forslag til ændring af vederlagspolitikken blev godkendt

  1. Valg til bestyrelsen

Genvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Gunnar í Liða og Lars Holst.
Nyvalgt til bestyrelsen for en 2-årig periode blev Ellen Dalsgaard Zdravkovic.

Bestyrelsen består herudover af Kristian Frederik Lennert, Maliina Bitsch Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft, samt de medarbejdervalgte medlemmer Yvonne Jane Poulsen Kyed, Malene Meilfart Christensen og Niels Peter Fleischer Rex.

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Gunnar í Liða som formand og Kristian Frederik Lennert som næstformand.

  1. Valg af revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor for året 2021.

  1. Eventuelt

Der var ikke emner til behandling under eventuelt.

GrønlandsBANKEN
Gunnar í Liða
Bestyrelsesformand