01:37:19 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandDanmark
ListaSmall Cap Copenhagen
SektorFinans
IndustriBank
Grønlandsbanken är en grönländsk bank som erbjuder finansiella tjänster. Banken tillhandahåller huvudsakligen traditionella tjänster för lånefinansiering, kapitalförvaltning och försäkringsfrågor, både inriktade mot privat- och företagskunder. En stor del av tjänsterna erbjuds digitalt. Bolaget grundades 1967 och har sitt huvudkontor på grönländska Nuuk.

Kalender

2022-11-02 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-17 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-10 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-03-29 Årsstämma 2022
2022-03-02 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-03 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-18 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-03-25 Ordinarie utdelning GRLA 25.00 DKK
2021-03-24 Årsstämma 2021
2021-03-01 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-29 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-19 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-06 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-03-26 Ordinarie utdelning GRLA 0.00 DKK
2020-03-25 Årsstämma 2020
2020-02-27 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-31 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-20 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-08 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-03-28 Ordinarie utdelning GRLA 30.00 DKK
2019-03-27 Årsstämma 2019
2018-10-30 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-15 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-03-21 Ordinarie utdelning GRLA 30.00 DKK
2018-03-20 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-29 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2017-03-28 Årsstämma 2017
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2016-03-31 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2015-10-28 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-12 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-28 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-26 Ordinarie utdelning GRLA 55.00 DKK
2015-03-25 Årsstämma 2015
2015-02-17 Bokslutskommuniké 2014
2014-03-20 Ordinarie utdelning
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-23 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-21 Ordinarie utdelning
2013-03-20 Årsstämma 2013
2013-02-19 Bokslutskommuniké 2012
2012-03-22 Ordinarie utdelning
2012-02-14 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-17 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-04 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-03-24 Ordinarie utdelning
2011-03-23 Årsstämma 2011
2011-02-15 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-11 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-28 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-25 Ordinarie utdelning
2010-03-24 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-12 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-29 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-03-26 Ordinarie utdelning
2009-03-25 Årsstämma 2009
2009-02-11 Bokslutskommuniké 2008
2008-10-29 Kvartalsrapport 2008-Q3
2008-08-13 Kvartalsrapport 2008-Q2
2008-04-30 Kvartalsrapport 2008-Q1
2008-04-03 Ordinarie utdelning
2008-04-02 Årsstämma 2008
2008-02-13 Bokslutskommuniké 2007
2007-11-01 Kvartalsrapport 2007-Q3
2007-08-15 Kvartalsrapport 2007-Q2
2007-05-02 Kvartalsrapport 2007-Q1
2007-03-29 Ordinarie utdelning
2007-03-28 Årsstämma 2007
2007-02-14 Bokslutskommuniké 2006
2006-11-01 Kvartalsrapport 2006-Q3
2006-08-09 Kvartalsrapport 2006-Q2
2006-05-02 Kvartalsrapport 2006-Q1
2006-03-30 Ordinarie utdelning
2006-03-29 Årsstämma 2006
2006-02-11 Bokslutskommuniké 2005
2005-11-02 Kvartalsrapport 2005-Q3
2005-08-12 Kvartalsrapport 2005-Q2
2005-04-27 Kvartalsrapport 2005-Q1
2005-04-07 Ordinarie utdelning
2005-04-06 Årsstämma 2005
2005-02-16 Bokslutskommuniké 2004
2004-10-26 Kvartalsrapport 2004-Q3
2004-08-11 Kvartalsrapport 2004-Q2
2004-04-27 Kvartalsrapport 2004-Q1
2004-04-01 Ordinarie utdelning
2004-03-31 Årsstämma 2004
2004-02-17 Bokslutskommuniké 2003
2003-10-17 Kvartalsrapport 2003-Q3
2003-08-19 Kvartalsrapport 2003-Q2
2003-04-22 Kvartalsrapport 2003-Q1
2003-04-09 Ordinarie utdelning
2003-04-08 Årsstämma 2003
2003-02-25 Bokslutskommuniké 2002
2021-03-01 18:05:05

Tilfredsstillende resultat i et usædvanligt år

GrønlandsBANKEN opnåede i 2020 et resultat på kr. 130,9 mio. før skat mod kr. 150,5 mio. i 2019. Resultatet er dermed i toppen af det senest offentliggjorte resultatinterval på kr. 128-131 mio. før skat. Primo egenkapitalforretningen efter udbytte og før skat blev på 12,1% p.a. mod 15,6% i 2019.

For 2020 indstilles til generalforsamlingen at udbyttebetalingen bliver på kr. 25 pr. aktie.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør t.kr. 143.590 mod t.kr. 148.874 i 2019.

Netto rente- og gebyrindtægter stiger med t.kr. 3.006 i forhold til 2019 og udgør t.kr. 326.513.

For året som helhed udgør kursreguleringer på værdipapirer og valuta en gevinst på t.kr. 136 mod en gevinst på t.kr. 9.585 i 2019.

Nedskrivninger på udlån m.v. udgør t.kr. 12.828, hvilket er t.kr. 4.869 højere i forhold til 2019. I årets nedskrivninger indgår Covid-19-neskrivning på kr. 20 mio. ud over individuelt nedskrevne eksponeringer. De samlede nedskrivninger udgør beskedne 0,2% af bankens udlån og garantier.

Udlån er steget betydeligt til tkr. 4.006.248. I forhold til 2019 udgør det en stigning på t.kr. 247.512 eller 6,6 %. Garantier er i årets løb steget med t.kr. 142.294 til t.kr. 1.621.831.

De samlede udlån og garantier er dermed forøget meget tilfredsstillende med i alt t.kr. 389.806 til t.kr. 5.628.079 og er dermed på det hidtil højeste niveau i bankens historie.

GrønlandsBANKEN har ved udgangen af 2020 opgjort kapitalprocenten til 23,5 og banken har opgjort det individuelle solvensbehov til 11,2 %

Forventet udvikling 2021
I 2021 forventes fortsat usikkerhed om den økonomiske udvikling som følge af COVID-19. Banken vil være påvirket negativt, hvis COVID-19-pandemien forværres eller forlænges i betydeligt omfang og den vil blive positivt påvirket, hvis de negative effekter aftager i løbet af året. På denne baggrund forventes udlånet kun at udvikle sig moderat frem mod udgangen af året.

De samlede basisindtægter forventes at stige i 2021, hvor særligt den forøgede udlånsmængde, fuld effekt af negative renter på indlån og udvikling i bankens pensionsprodukter er de primære årsager.

De samlede omkostninger inkl. afskrivninger forventes moderat højere end i 2020. 

Det er bankens vurdering, at boniteten i låneporteføljen er tilfredsstillende. Nedskrivninger på udlån forventes derfor fortsat på et lavt niveau.

På baggrund af det fortsat lave renteniveau må der forventes moderate kurstab på bankens obligationsbeholdning, mens der forventes kursgevinster fra valuta-området og sektor-aktier.

På baggrund af disse forhold forventes et resultat før skat i niveauet kr. 115-135 mio. mod kr. 130,9 mio. i 2020.