05:50:18 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-07 Ordinarie utdelning SALM 35.00 NOK
2024-06-06 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-23 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Ordinarie utdelning SALM 20.00 NOK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-09 Ordinarie utdelning SALM 20.00 NOK
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 Ordinarie utdelning SALM 20.00 NOK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-07 Ordinarie utdelning SALM 13.00 NOK
2020-12-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-06 Ordinarie utdelning SALM 23.00 NOK
2019-06-05 Årsstämma 2019
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-06 Ordinarie utdelning SALM 19.00 NOK
2018-06-05 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-07 Ordinarie utdelning SALM 12.00 NOK
2017-06-06 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Ordinarie utdelning SALM 10.00 NOK
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-03 Ordinarie utdelning SALM 10.00 NOK
2015-06-02 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-05 Ordinarie utdelning
2014-06-04 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-06 Ordinarie utdelning
2013-06-05 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-07 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-25 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Ordinarie utdelning
2012-05-29 Årsstämma 2012
2012-05-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-03 Ordinarie utdelning
2011-06-01 Årsstämma 2011
2011-05-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-03 Ordinarie utdelning
2010-06-02 Årsstämma 2010
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-24 Bokslutskommuniké 2009
2009-05-29 Ordinarie utdelning
2008-05-22 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
ListaOBX
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
SalMar är verksamma inom fiskodling. Störst andel uppfödning och vidareförsäljning består av atlantisk lax. Bolaget bedriver verksamhet genom hela värdekedjan, från uppfödning av fiskyngel till förpackning, bearbetning, distribution och försäljning. Verksamhet innehas idag på global nivå, där en stor del av råvarorna exporteras. SalMar etablerades 1991 och har sitt huvudkontor i Kverva, Norge.
2023-12-19 16:30:00

I henhold til fullmakt fra selskapets generalforsamling 8. juni 2023, har styret i SalMar ASA vedtatt et aksjebasert incentivprogram (Restricted Share Unit Plan) for ledende ansatte og nøkkelpersoner i selskapet og dets datterselskaper. Planen omfatter inntil 250 000 aksjer og har en varighet på tre år.  Selskapets forpliktelse i henhold til planen vil dekkes av selskapets eksisterende beholdning av egne aksjer. Per 19. desember 2023 har SalMar ASA en beholdning på 488 256 egne aksjer.

Formålet med det aksjebaserte incentivprogrammet (Planen) er å stimulere ansatte til et nært og langsiktig engasjement i selskapet, ved å ytterligere sammenstille interessene til ansatte med andre aksjonærer. Deltakere vil under Planen motta tildelinger for å motiveres til å bidra til fortsatt suksess og lønnsomhet i selskapet, samt levere fremragende resultater. Planen vil også styrke SalMars muligheter for å tiltrekke og beholde ansatte.

Deltakere vil under Planen motta vederlagsfrie tildelinger i form av Restricted Share Units (RSU) som frigjøres og overføres som aksjer til deltakerne etter en opptjeningsperiode med fastsatte prestasjonsbetingelser. Planen består av tre opptjeningsperioder, på henholdsvis ett, to og tre kalenderår, hvor 2023 er det første året. Hver opptjeningsperiode omfatter 1/3 av det totale antall RSU i Planen. Én RSU gir en betinget rettighet til én aksje. Tildelingen av RSU i hver av de tre opptjeningsperiodene har følgende prestasjonsbetingelser:

- 1/3 av RSU vil opptjenes uavhengig av prestasjonsbetingelser
- 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMar oppnår en gitt EBIT/Kilo bedre enn øvrige oppdrettsaktører notert på Oslo Børs i opptjeningsperioden
- 1/3 av RSU vil opptjenes forutsatt at SalMars aksjer leverer en høyere TSR (Total Shareholder Return) enn en definert gruppe sammenlignbare selskap i opptjeningsperioden

Opptjening av RSU i henhold til Planen forutsetter at deltageren er ansatt i SalMar eller omfattede datterselskaper. Total gevinst fra frigjorte RSU i løpet av et kalenderår skal ikke overstige 100% av deltakerens grunnlønn. I henhold til planverk vil antall RSUer justeres ved en eventuell utbytteutbetaling for å bevare, men ikke øke, verdien av RSU-tildelingen.

Planen iverksettes 19. desember 2023 og omfatter ledende ansatte og nøkkelpersoner i SalMar og dets datterselskaper.

RSUer tildelt primærinnsidere 19. desember 2023

Frode Arntsen har mottatt 4 024 RSUer i Selskapet
Roger Bekken har mottatt 2 865 RSUer i Selskapet
Eva Haugen har mottatt 1 386 RSUer i Selskapet
Håkon Husby har mottatt 1 039 RSUer i Selskapet
Ingvild Kindlihagen har mottatt 478 RSUer i Selskapet
Runar Sivertsen har mottatt 1 664 RSUer i Selskapet
Ulrik Steinvik har mottatt 2 311 RSUer i Selskapet
Arthur Wisniewski har mottatt 1 664 RSUer i Selskapet
Simon Søbstad har mottatt 1 941 RSUer i Selskapet
Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider)  har mottatt 733 RSUer i Selskapet

Ny aksjebeholdning

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Frode Arntsen 9 131 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 6 962 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Roger Bekken* 6 541 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 14 509 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Eva Haugen 3 233 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 900 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Håkon Husby 2 447 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 438 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ingvild Kindlihagen 974 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 46 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Runar Sivertsen 3 806 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 4 314 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Ulrik Steinvik** 5 312 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 120 478 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Arthur Wisniewski 3 888 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 772 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Simon Søbstad 4 338 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 604 aksjer i Selskapet

Etter gjennomføring av overnevnte tildeling har Gunn Marit Sivertsen (nærstående part av primærinnsider) 1 469 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 195 aksjer i Selskapet

*Eier 14 509 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående.

*Eier 120 478 aksjer direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 45,4% av aksjene i SalMar ASA

For mer informasjon, kontakt:
Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar
Telefon: + 47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no
Web: www.salmar.no

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.