07:05:40 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-20 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-07 Ordinarie utdelning SALM 35.00 NOK
2024-06-06 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-10-23 Extra Bolagsstämma 2023
2023-08-24 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-09 Ordinarie utdelning SALM 20.00 NOK
2023-06-08 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-22 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-10-27 Extra Bolagsstämma 2022
2022-08-25 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-09 Ordinarie utdelning SALM 20.00 NOK
2022-06-08 Årsstämma 2022
2022-05-12 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-17 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-06-09 Ordinarie utdelning SALM 20.00 NOK
2021-06-08 Årsstämma 2021
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-12-07 Ordinarie utdelning SALM 13.00 NOK
2020-12-04 Extra Bolagsstämma 2020
2020-11-12 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-27 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-03 Årsstämma 2020
2020-05-19 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-14 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-06 Ordinarie utdelning SALM 23.00 NOK
2019-06-05 Årsstämma 2019
2019-05-22 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-23 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-06-06 Ordinarie utdelning SALM 19.00 NOK
2018-06-05 Årsstämma 2018
2018-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-15 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-25 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-07 Ordinarie utdelning SALM 12.00 NOK
2017-06-06 Årsstämma 2017
2017-05-10 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-15 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-16 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-08 Ordinarie utdelning SALM 10.00 NOK
2016-06-07 Årsstämma 2016
2016-05-11 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-12 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-25 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-03 Ordinarie utdelning SALM 10.00 NOK
2015-06-02 Årsstämma 2015
2015-05-20 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-26 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-19 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-05 Ordinarie utdelning
2014-06-04 Årsstämma 2014
2014-05-22 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-14 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-06-06 Ordinarie utdelning
2013-06-05 Årsstämma 2013
2013-05-29 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-07 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-09-25 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-15 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-30 Ordinarie utdelning
2012-05-29 Årsstämma 2012
2012-05-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-09 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-03 Ordinarie utdelning
2011-06-01 Årsstämma 2011
2011-05-25 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-24 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-29 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-03 Ordinarie utdelning
2010-06-02 Årsstämma 2010
2010-05-05 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-24 Bokslutskommuniké 2009
2009-05-29 Ordinarie utdelning
2008-05-22 Ordinarie utdelning

Beskrivning

LandNorge
ListaOBX
SektorHandel & varor
IndustriDagligvaror
SalMar är verksamma inom fiskodling. Störst andel uppfödning och vidareförsäljning består av atlantisk lax. Bolaget bedriver verksamhet genom hela värdekedjan, från uppfödning av fiskyngel till förpackning, bearbetning, distribution och försäljning. Verksamhet innehas idag på global nivå, där en stor del av råvarorna exporteras. SalMar etablerades 1991 och har sitt huvudkontor i Kverva, Norge.
2023-11-09 06:30:00

Resultatene er spesielt gode i Norge, der oppdrettssegmentene og Salg og Industri leverte sterke resultater drevet frem av fortsatt solid biologisk status, effektiv operasjonell drift og høy kapasitetsutnyttelse.

 • Operasjonell EBIT for konsernet var NOK 2 300 millioner. Totalt slaktevolum var 78 100 tonn. Operasjonell EBIT per kilo var NOK 29,5.
 • Operasjonell EBIT for Norge isolert var NOK 2 274 millioner. Slaktevolumet i Norge var 74 000 tonn og driftsresultat per kilo var NOK 30,7.
 • Oppdrettssegmentene i Nord- og Midt-Norge leverer sterke resultater drevet frem av solid biologisk status og gode resultater på drift. Volumet økte og kostnadsnivået ble redusert.
 • Salg og Industri fortsatte å vise solide driftsresultater, understøttet av effektiv drift i slakterier og videreforedlingsanlegg, samt høy kapasitetsutnyttelse. Kontraktsandelen var på 15 prosent, med positivt bidrag.
 • Icelandic Salmon startet opp igjen slakt i juli 2023, etter en pause i andre kvartal. Høyere kostnader påvirket resultatene i tredje kvartal.
 • SalMar Aker Ocean har to offshore-prosjekter i drift etter at Arctic Offshore Farming ble en del av segmentet fra Q4 2023.
 • Scottish Sea Farms rapporterte resultatforbedring sammenliknet med forrige kvartal, men var fortsatt preget av vedvarende biologiske utfordringer.
 • SalMar opprettholder sin volumguiding for 2023 i Norge, inkludert SalMar Aker Ocean, på 243,000 tonn. På Island øker volumguiding med 1 000 tonn til 17 000 tonn og i Skottland reduseres volumguiding med 2 000 tonn til 25 000 tonn (100% basis).
 • Det forventes betydelig volumvekst i 2024. Volumguiding er 257,000 tonn i Norge, 7,000 tonn fra SalMar Aker Ocean, 15,000 tonn på Island og 37,000 tonn i Skottland (100% basis).
 • Grunnrenteskatten på verdiskapingen i sjø i Norge for de første ni månedene av 2023 er regnskapsført i tredje kvartal, basert på beste nåværende estimat. SalMar er sterkt uenig i innføringen av denne skatten og vil fortsette å søke dialog med myndigheter og beslutningstakere.

For ett år siden, i november 2022, ble NTS, NRS og SalmoNor en del av SalMar.

 • Sammenslåingen muliggjør årlige løpende synergier som estimeres å utgjøre NOK 844 millioner.
 • SalMar styrket også sin balanse i kvartalet gjennom salget av Frøy og i fjerde kvartal stemte aksjonærene for å kansellere 13.1 millioner egne aksjer.

Kommentarer til resultat for tredje kvartal

– Vi har lagt bak oss nok et godt kvartal, spesielt i vår norske virksomhet. Det har gitt gode resultater. Røkterne i både Midt-Norge og Nord-Norge har levert gode biologiske resultater som igjen gir gode økonomiske resultater. På land har våre ansatte innen Salg og Industri håndtert og disponert store volum bra, sier Frode Arntsen, CEO i SalMar.

– Vi har kommet langt med gjennomføringen av pågående strategiske grep. Som et resultat av dette har vi styrket vår finansielle posisjon. Integreringen av virksomhet fra NRS, NTS og SalmoNor etter oppkjøpet i fjor går som planlagt. Det ligger an til at vi henter ut større synergier enn opprinnelig estimert. Salget av Frøy i tredje kvartal har bidratt til å styrke vår finansielle posisjon ytterligere, legger Arntsen til.

Betydelig volumvekst i 2024

SalMar forventer betydelig volumvekst i 2024 hvor man begynner å ta ut uutnyttet potensiale i eksisterende lisenser. I Norge forventer SalMar 257 000 tonn, SalMar Aker Ocean 7 000 tonn, Icelandic Salmon 15 000 tonn og gjennom tilknyttet selskap Scottish Sea Farms 37 000 tonn. Inkludert relativ andel fra Scottish Sea Farms gir dette samlet 298 000 tonn og er en økning på 9% fra volum i 2023.

Det er forventet lav tilbudsvekst globalt i 2024, og i dette markedet vil SalMar øke volum betydelig.

Nye offshore enheter i Norge satt på hold

Grunnet regulatorisk usikkerhet har SalMar Aker Ocean vedtatt å sette det videre arbeidet med offshore havbruk i Norge på hold.

Selskapet vil fremover ha fullt fokus på å vokse semi-offshore og utnytte kapasiteten fra sine to semi-offshore enheter gjennom produksjon av bærekraftig norsk laks, samt fortsette å utforske muligheter utenfor Norge.

Rapport og presentasjon for tredje kvartal 2023 er vedlagt

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag klokken 08:00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Frode Arntsen, CEO
Tel: +47 482 06 665
Epost: frode.arntsen@salmar.no

Ulrik Steinvik, CFO
Tel: +47 900 84 538
Epost: ulrik.steinvik@salmar.no

Håkon Husby, Head of Investor Relations
Tlf: +47 936 30 449
Epost: hakon.husby@salmar.no
                             

Om SalMar
SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Se www.salmar.no for mer informasjon om selskapet.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.