19:47:05 Europe / Stockholm
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2024-04-25 07:45:00 Delårsrapport januari – mars 2024 pdf download
2024-04-12 08:30:00 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ACTIC GROUP AB pdf download
2024-02-14 15:00:00 Förändringar i Actics koncernledning pdf download
2024-02-14 07:45:00 Bokslutskommuniké 2023 pdf download
2023-12-05 17:15:00 Niklas Johansson – Ny VD för Actic Group AB pdf download
2023-11-09 09:00:00 Actic Groups valberedning inför årsstämma 2024 pdf download
2023-11-06 12:00:00 Förändringar i koncernledning Actic Group AB pdf download
2023-10-27 07:45:00 Delårsrapport juli - september 2023 pdf download
2023-07-24 09:00:00 Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ) pdf download
2023-07-18 07:45:00 Delårsrapport april - juni 2023 pdf download
2023-07-05 08:30:00 Actic Group AB aviserar kommande förändring i styrelsen pdf download
2023-05-11 17:30:00 Kommuniké från årsstämma Actic Group AB (publ) pdf download
2023-04-27 07:45:00 Delårsrapport Q1-2023 pdf download
2023-04-11 09:00:00 Kallelse till årstämma i Actic Group AB (publ.) pdf download
2023-02-16 09:30:00 Rättelse: Bokslutskommuniké 2022 pdf download
2023-02-16 07:45:00 Bokslutskommuniké 2022 pdf download
2022-11-17 15:00:00 Actic Groups valberedning inför årsstämma 2023 pdf download
2022-11-02 07:45:00 Delårsrapport Q3-2022 pdf download
2022-07-20 07:45:00 Delårsrapport april - juni 2022 pdf download
2022-05-12 17:30:00 Kommuniké från årsstämma Actic Group AB (publ) pdf download
2022-04-28 07:45:00 Delårsrapport januari - mars 2022 pdf download
2022-04-13 09:00:00 Kallelse till årsstämma i Actic Group AB (publ) pdf download
2022-03-17 09:00:00 Jens Danerhall blir ny landschef för Actic Sverige pdf download
2022-03-09 18:00:00 Kommuniké från extra bolagsstämma Actic Group AB (publ) pdf download
2022-02-15 08:00:00 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ACTIC GROUP AB (PUBL) pdf download
2022-02-15 07:45:00 Bokslutskommuniké 2021 pdf download
2022-02-14 19:15:00 Betydande organisationsförändringar i Actic pdf download
2022-02-09 18:00:00 Kommuniké från extra bolagsstämma Actic Group AB (publ) pdf download
2022-01-18 09:00:00 Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ) pdf download
2021-11-12 16:00:00 Actic Groups valberedning inför årsstämma 2022 pdf download
2021-11-12 11:00:00 Kallelse till extra bolagsstämma i Actic Group AB (publ) pdf download