11:31:40 Europe / Stockholm

Beskrivning

LandIsland
Lista35258
SektorFinans
IndustriBank
Kvika Banki bedriver bankverksamhet. Störst inriktning återfinns inom investment banking där bolaget erbjuder traditionell kapitalförvaltning, mäkleri och tillhörande rådgivning. Specialistkompetens återfinns inom erbjudandet av finansiella tjänster och investering, från räntebärande papper, aktier- och fondsparande, till fastighetsinvestering. Kunderna återfinns bland privat- och företagskunder samt institutioner.

Kalender

2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-25 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-26 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-21 Årsstämma 2021
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2019-03-21 Ordinarie utdelning KVIKA 0.24 ISK
Filter arrow-icon
År arrow-icon
Typ arrow-icon
Språk arrow-icon
2021-09-07 18:50:55 Kvika banki hf.: Results of shareholders‘ meeting
2021-09-07 18:50:55 Kvika banki hf.: Niðurstöður hluthafafundar
2021-09-02 00:36:52 Kvika banki hf.: Managers' transactions pdf download pdf download pdf download
2021-09-02 00:36:52 Kvika banki hf.: Viðskipti stjórnenda pdf download pdf download pdf download
2021-09-01 01:17:26 Kvika banki hf.: Changes to market making agreement
2021-09-01 01:17:26 Kvika banki hf.: Breytingar á samningi um viðskiptavakt
2021-08-27 19:27:30 Kvika banki hf.: Tilkynning um hækkun hlutafjár
2021-07-22 16:05:11 Kvika banki hf.: Major shareholder announcement pdf download
2021-07-22 16:05:11 Kvika banki hf.: Flöggun pdf download
2021-07-05 17:10:14 Kvika banki hf.: Heimild veitt fyrir endurkaupaáætlun
2021-07-05 17:10:14 Kvika banki hf.: Share buy-back program authorised